Thistle problemen

March 8

Thistle problemen

Russisch distel of tumbleweed en Canadese distel maken problemen vooral in agrarische gebieden. Distel biedt een voedselbron voor insecten, put bodemvocht, en vermindert de kwaliteit en opbrengst van vele gewassen.

Russisch Thistle

Russisch thistle is een bron van voedsel voor gewas ziekten zoals curly top, die schadelijk is voor bonen en aardappelen. Besmetting van Russisch distel vermindert de opbrengst en kwaliteit van kleine korrels en gewassen zoals luzerne.

Canadese Thistle

Canadese distel verspreidt zich in de patches via zaad kiemkracht en ook door een sluipende wortelsysteem. Het is invasieve en concurrerende, nadelig effect op de meest gewassen, vooral maïs, tarwe en sojabonen.

Ecosysteem

Russisch distel breekt met de bodem en waait weg, de bijnaam van tumbleweed verdienen. Het accumuleert tegen hekken en onderdak riemen, en vormt een gevaar voor brand in droge omstandigheden. Prairie branden worden soms toegeschreven aan opeenhopingen van Russisch thistle. Tumbleweeds waait over wegen en snelwegen maken drijvende gevaren.