Hoe beïnvloeden huis Cleaners het milieu?

April 8

Hoe beïnvloeden huis Cleaners het milieu?

De regering regelt niet huishoudelijke reinigingsmiddelen. Ingrediënten hoeft niet te worden vermeld op producten, zodat consumenten soms niet weet wat chemische stoffen zijn in de producten die zij kopen. Gebruik van producten met gevaarlijke chemische stoffen kan negatief van invloed zijn op uw omgeving en uw huishoudelijke luchtkwaliteit.

Vis en aquatische dieren

Wanneer u reinigingsmaterialen uw afvoer zet, kunnen zij omhoog beëindigen in het water systeem later. Producten die bevatten bleekmiddel zijn giftig voor vissen en ongewervelde dieren.

Mens en dier

Bepaalde schoonmakers, speciaal degenen met bleekmiddel, noemen dat hun product is "schadelijk voor mens en huisdieren." Voor de mens, kunt bleekmiddel ernstig branden, ogen en huid.

Kwaliteit van de lucht

Volgens de Environmental Protection Agency, kunnen producten die ingrediënten zoals stikstof of fosfor waterkwaliteit negatief beïnvloeden.

Smog

Sommige reinigingsmiddelen bevatten vluchtige organische stoffen (VOS), die tot smog door verdamping bijdragen kunnen. Vluchtige organische stoffen zijn voornamelijk te vinden in desodorantia, ontsmettingsmiddelen en luchtverfrissers.

Kankerverwekkende stoffen

Reinigers zoals Pine-Sol zijn vooral schadelijk. Wanneer Pine-Sol met lucht reageert, straalt het formaldehyde, die getuigt van de EPA is mogelijk kanker veroorzaken.