How to Build een zelfgemaakte Trench Digger

August 13

Een trencher is een gang-achter machine ontworpen om een kleine greppel, moest begraven kabel of andere draad Excavata. Hebt u geen toegang tot een trencher, kunt u bouwen uw eigen met behulp van een oude edger. Om dit te doen, is al ubehoefte een loopgraaf mes ter vervanging van de bestaande blad op de edger. Het mes loopgraaf zal uw edger in een mini trencher omzetten.

Instructies

•Kantelfunctie de edger op zijn kant tot het maaimes. Wig een kladje stuk hout tussen het lichaam van de edger en het mes.

•Loosen de moer gebruikt voor het beveiligen van het blad, door te draaien aan het tegen de klok in met de sleutel. De moer opstijgen en zet het opzij.

•Plaats het nieuwe blad naar het klosje. Controleer of dat het mes wordt geconfronteerd met de goede richting. Het mes werkt niet correct, als het achteruit is geïnstalleerd.

•Zet de edger zodat u de positie van het blad controleren kunt. De hardmetalen tanden van het mes moet het enige deel dat de grond raakt. Draai de moer om het mes op de spindel veilig te stellen.

•Stel de diepte van het blad edger op de laagste instelling. De edger lopen over het gebied waar u wilt graven de sleuf.

Tips & waarschuwingen

  • Als de grond buitengewoon moeilijk is, wellicht u temperen het met water uit een tuinslang.
  • Meer dan één keer kan worden vereist, als de grond moeilijk is.
  • Werkhandschoenen dragen bij het wijzigen van het mes op uw edger, als het nieuwe blad scherp worden.