Het opnieuw instellen van een huis Alarm

July 7

Bezitten van een huis alarm kunnen zijn een effectieve manier om te verminderen de kans van een indringer invoeren van uw huis omdat alarmsystemen de kans op die een indringer zal worden gevangen verhogen, volgens Chris E. McGoey, een professionele onderzoeker en beveiligingsadviseur. Het Parlement alarm kunnen ook een overlast als het per ongeluk wordt geactiveerd. In beide gevallen, zodra het geluid van het alarm is niet langer nodig, u kunt opnieuw instellen zodat het keert terug naar de stand-by staat. Resetten van een alarm duurt slechts een moment om te voltooien en vereist geen speciale deskundigheid.

Instructies

•Type uw vooraf toegewezen wachtwoord in het alarmsysteem vertoningspaneel. U typt uw wachtwoord kan het alarmsysteem om u te herkennen als geautoriseerd gebruiker die wijzigingen kan aanbrengen.

•Druk op de knop "Alarm Off". Andere variaties van deze knop kunnen zeggen "Alarm 1 Off" of "1 Off."

•Release de knop die u in stap 2 hebt ingedrukt. Het huis alarm wordt gereset zelf naar de stand-by staat.