Identificatie van zwakke Circuit Breakers

April 3

Identificatie van zwakke Circuit Breakers

Circuit breakers zijn ontworpen om te beschermen dat elektrische stroom wordt overbelast. Dit is een kritische functie in uw huis, zoals een overbelaste circuit leiden brand of andere gevaren tot kan. Het testen van een circuit breaker is een korte procedure, maar gevaarlijk kan zijn vanwege de hoog-voltage delen.

Instructies

•Open het paneel van de toegang aan uw circuit breaker.

•Ground de breker door het aanraken van het ene uiteinde van het meetapparaat op de breker en de andere op een geaarde oppervlak. Het deelvenster toegang is geworteld.

•Sluit de tester spanning aan het circuit breaker. Als het niet op, de breker is defect en moet worden vervangen.

Tips & waarschuwingen

  • Elk type van waterschade, met inbegrip van buitensporige vochtigheid, zal een negatieve invloed hebben op de functionaliteit van een circuit breaker. Als elke vorm van water doorgedrongen de breker tot is, moet worden vervangen.