Kolen behandeling van veiligheids-en beleidsverklaring

September 13

In 2006, 37 mijnwerkers zijn omgekomen in mijnbouwongevallen. Na deze tragedies, werd nieuwe wetgeving goedgekeurd door de regering met het oog op de veiligheid van kolen mijnwerkers.

Nieuwe regelgeving

De nationale vereniging van de mijnbouw en de regering aangedrongen op nieuwe veiligheid beleid ter vermindering van de mijnbouw doden en zwaargewonden. De mijne veiligheidstechniek en de opleiding Commissie deze nieuwe verordeningen in 2006 opgericht.

Risico-analyse

Evaluatie van de potentiële gevaren en problemen binnen een mijn is de primaire verdediging voor mijnveiligheid. Risico analyse helpt bij het vermindert of potentiële mijnbouw gevaren voor mijnwerkers en de industrie.

Communicatie

Uitvoering van een hybride, wordt 2-weg communicatiesysteem als een onderdeel van een mijn routine netwerk aanbevolen. Deze systemen moeten worden gehard om te kunnen worden bediend in extreme omstandigheden.

Bergreddings Teams

Bergreddings teams bieden veiligheid, verwijderen van benadeelde werknemers en onderhouden van de faciliteit van de mijnbouw. Reddingswerkers vervulling van hun taken wanneer een ongeval plaatsvindt.

Voorbereid

Mijnwerkers die zijn opgeleid op het gebied van ontsnappen/redding technologieën, mijn-specifieke kennis en ontsnappen/redding kennis zal een grotere kans van overleven een mijnbouw incident.